Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Rundt og rundt rundt_og_rundt_200.jpg
Arbeidsform Plenum
Tidsbruk 5 minutt
Ferdigheit Regning, munnleg
Du treng -
Rundt og rundt
Her går det fort i svingane, så det er berre å hengje seg på! Elevane repeterer tal i plenum.
Skritt for skritt
  • Elevane står i ring i klassen.
  • Ein elev startar med å seie talet 2. Neste elev seier talet 4, osb. Når togongen er ferdig, held neste elev fram med tregongen, osb.
  • Dersom ein elev ikkje spontant kjem på neste tal, byter ringen retning.
  • Aktiviteten tek slutt når ringen har komme til talet 100, dvs. når tigongen er ferdig.
Det er enkelt å variere aktiviteten. Ein kan telje opp og ned til eit visst tal, leggje saman tal, osb.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret