Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Solgt til høystbydende solgt_til_hoystbydende_200.jpg
 Arbeidsform Plenum
 Tidsbruk Noen minutter
 Ferdighet Regning, muntlig
Du trenger Ulike gjenstander
Solgt til høystbydende
Elevene deltar på en auksjon og repeterer tall.
Skritt for skritt
  • Elevene skal delta på en auksjon. Læreren kan velge å ta med bilder eller andre salgsgjenstander selv eller be elever om å ta med småting som de har lyst å kvitte seg med. Elevene får utdelt lekepenger (eller de bestemmer selv hvor mye penger de vil bruke).
  • En av elevene tar på seg rollen som auksjonarius. (Dette kan gjerne være en elev som er flink i språket.) Hun/han presenterer bildet eller gjenstanden til klassen eller gruppen og ber om bud. Elevene byr og overbyr hverandre, men de må huske maks beløpet de har satt for seg selv.
  • Bildet eller gjenstanden blir solgt til høystbydende.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret