Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Tematisk ordkonkurranse tematisk_ordkonkurranse_200.jpg
 Arbeidsform Grupper
 Tidsbruk 10 - 15 minutter
 Ferdighet Skriving, muntlig
Du trenger Penn og papir
Tematisk ordkonkurranse
Elevene konkurrerer om å skrive ned så mange unike ord som mulig knyttet til et kjent tema.
Skritt for skritt
  • Læreren skriver et tema på tavlen.
  • Elevene deles i små grupper.
  • Hver gruppe skriver ned så mange unike ord som mulig, dvs. ord som man tror at de andre gruppene ikke vil notere. Ordene skal være knyttet til temaet, og det er ikke lov å notere ulike former av samme ord. Læreren gir noen eksempler på ord som ikke teller som unike ord, f.eks. bil-biler, kjøre-kjørte-kjørt. Elevene får fem minutter til oppgaven.
  • Gruppe 1 leser opp det øverste ordet på listen sin. Hvis noen av de andre gruppene også har dette ordet på sin liste, roper de STOPP. Alle gruppene som har ordet som ble ropt opp, må stryke det fra sin liste.
  • Turen går videre til gruppe 2, som fortsetter med neste ord på sin liste. De andre gruppene følger med og roper STOPP hvis de har samme ord på sin liste.
  • Når alle ord har blitt opplest og gruppene har strøket over ordene som de ikke var alene om, kan vinneren kåres: Gruppen som har flest unike ord, vinner.
Høyere nivå
For å øke aktivitetens vanskelighetsgrad, kan læreren stille flere krav til ordene, f.eks. at alle substantivene på listen skal oppgis i entall og flertall, at adjektivene skal gradbøyes eller at verbene skal skrives i en bestemt form.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret