Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Vokabularball vokabularball_200.jpg
 Arbeidsform Grupper, bevegelse
 Tidsbruk 10 minutter
 Ferdighet Muntlig
Du trenger Ball, mål
Vokabularball
En aktivitet som man fort kan bli svett av. Elevene må gjette ord og kan tjene ekstrapoeng hvis de er flinke til å få ballen i mål.
Skritt for skritt
  • Læreren låner en myk ball og f.eks. et lite fotball- eller håndballmål. Alternativt kan aktiviteten gjennomføres med tomflasker og et søppelspann.
  • Elevene deles opp i to grupper. Store klasser kan med fordel deles i to ganger to grupper, men da trenger man også bedre plass og flere baller/mål. Læreren utpeker i så fall en av elevene til spill-leder for to av gruppene.
  • En elev fra lag A kommer fram. Læreren stiller et spørsmål eller nevner et ord på norsk. Hvis eleven svarer/oversetter ordet riktig, får laget et poeng. Resten av laget støtter selvsagt eleven, men de får ikke hjelpe til. Eleven kan tjene et ekstra poeng for laget sitt ved å kaste ballen i mål.
  • Turen går videre til en elev fra lag B. Aktiviteten fortsetter til alle elever har vært framme i klassen. Laget med flest poeng vinner.
Høyere nivå
Læreren kan sørge for differensiering idet hun/han lager tre kategorier med spørsmål: enkelt (ett poeng), middels (to poeng) og vanskelig (tre poeng). Faglig sterke elever kan på dette viset prøve å tjene flere poeng til laget sitt.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret