Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Undervisningsressurser for russisk nivå I  
Bombespillet - Repetisjon av ord til ulike tema LES MER
Rollekort - Spontan samtale med hjelp av rollekort LES MER
Introduksjon - Introduksjon til russisk som fremmedspråk LES MER
Великие путешественники - Undervisningsopplegg om store oppdagelsesreisende LES MER
Tegnediktat - Undervisningstips for å styrke lytteforståelse samt å aktivisere ordforråd LES MER
Russisk brettspill - Undervisningstips til bruk i ordinnlæring LES MER
Stafett - Undervisningstips for å aktivisere ordforråd eller grammatikktema, samt trene på rettskriving LES MER
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 11.03.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret