Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer
Fag:
Spansk
Folleto turístico
Undervisningsopplegg
Trinn:
Nivå II
Tema:
Lage en brosjyre om et reisemål i Spania eller Latin-Amerika
Tid:
8–10 timer (avhengig av hvor mye tid man bruker på de muntlige presentasjonene)


Vis alle
Kompetansemål

Språklæring

 • utnytte ulike kilder for autentiske tekster i egen språklæring 
 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler på en kritisk og selvstendig måte

Kommunikasjon

 • forstå innholdet i skriftlige og muntlige autentiske tekster i ulike sjangere
 • presentere aktuelle og tverrfaglige emner muntlig
 • tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner
 • skrive sammenhengende tekster i ulike sjanger
 • vurdere og utnytte kommunikasjonsteknologi i samarbeid og møte med autentisk språk

Språk, kultur og samfunn

 • gjøre rede for sider ved geografi og historie i språkområdet
Læringsmål 
 • fortelle om og beskrive et land/sted
 • lage en reisebrosjyre
 • ta i bruk ulike kilder for å skaffe informasjon om en destinasjon
 • formidle reisetips
Ressurser
Forslag:
Forberedelser
- Det finnes ulike verktøy for å presentere en brosjyre, i trykt form eller digitalt. Lærer og elever blir enige om hvilke(t) verktøy gruppene skal bruke og sørger for at dette/disse er installert på elevens pc.  
Plan for opplegget
1. Lærer og elever setter sammen grupper på 3-4 elever.
Gruppene velger reisemål og målgruppe for brosjyren f.eks. «jóvenes, parejas, recién casados,  familias con niños, solteros, mayores» osv.

2. Elevene bruker fem timer til å planlegge og lage «el folleto». De får følgende mal til hjelp for å disponere arbeidet med reisebrosjyren:
a) Transporte al destino
b) Alojamiento
c) Precios y presupuesto
d) Restaurantes –Platos típicos
e) Atracciones 
f) Transporte  a las atracciones
g) Información – agencies de viajes, páginas de Internet
h) Otros tipos de servicios 
Elevene oppgir kildene de har brukt i selve brosjyren

3. Muntlig presentasjon om reisemålet gruppen har valgt og brosjyren. 

Brosjyrene legges ut på læringsplattform evt. blogg som spanskgruppen har., kan henges opp i klasserommet osv.
Evaluering og vurdering

Formell og/eller uformell vurdering
Skriftlig:
Sluttprodukt (reisebrosjyren).

Muntlig:
Muntlig presentasjon om reisemålet og brosjyren. 

Uformell vurdering 
Medelevvurdering av den muntlige presentasjonen ved hjelp av spørreskjema.

Kommentarer
Dette er et engasjerende opplegg på grunn av det konkrete og virkelighetsnære fokuset. Elevene kan oppleve det som nyttig å jobbe etter en mal. 
Opplegget kan evt. gjennomføres på slutten av opplæringen på nivå I.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 02.06.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret