Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Undervisningsressurser for tysk nivå I  
Disse språkene snakker jeg - Å snakke om egen språkbiografi på målspråket LES MER
Zwei Freizeitaktivitäten - Å synge i kor og spille håndball LES MER
Das Perfekt - Presens perfektum på tysk LES MER
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 11.08.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret