Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Metodiske tips for leseferdigheten


Tekster er en viktig kilde for språktilfang i fremmedspråkopplæringen. På denne siden finner du en samling generelle metodiske tips når det gjelder leseferdigheten - valgt ut og beskrevet fra et fremmedspråkperspektiv. I møtet med tekster trengs strategier eller metoder for å lette forståelsen – enten for å forberede, overvåke eller bearbeide det leste. De praktiske leseaktivitetene som presenteres, er derfor kategorisert etter lesefasene før, under og etter lesing. Tipsene er generelle og overordnede, men i noen grad relatert til sjangre og teksttyper. Tekstvalget som foretas, vil dermed avgjøre leseaktivitetenes vanskegrad.

Forsiden av Leseheftet

Heftet Det er verdt å lese! er en sammenstilling av lesetipsene som finnes på nett.

Lesing - Det er verdt å lese! (bokmål)

Lesing - Det er verdt å lese! (nynorsk)

Se også en presentasjon av denne ressursen i Fremmedspråksenterets fagdidaktiske tidsskrift Communicare 1/2011 (s. 51-52 Lese, lytte og se).

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.06.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret