Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Leselogg     
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet under lesing
Hvordan og hvorfor
En leselogg kan nærmest ta hvilken som helst form; fra å være et slags refleksjonsnotat underveis i lesingen av lengre tekster til å utgjøre et "leseregnskap", dvs. en stadig oppdatert oversikt over samtlige tekster som er lest (både stort og smått). I fremmedspråkopplæringen er det på begynnernivå ofte ikke de mest omfattende tekstene man arbeider med, og en leselogg kan bidra til å bevisstgjøre eleven på hva og hvor mye hun/han har lest (man har ofte lest mer enn man tror). Slik synliggjøres og verdsettes også lesekvantiteten (mengdelesing), ikke bare lesekvaliteten (leseforståelse m.m.).

En logg kan være mer eller mindre styrt, f. eks. i form av skriverammer til utfylling eller mer åpne og frie tekster. Den kan være faglig rettet (inneholde analysespørsmål om virkemidler, synsvinkel, persongalleri, miljø og tema) eller gi rom for å uttrykke egne meninger og opplevelser).

Føring av faglige leselogger egner seg ypperlig på nett, f. eks. i en blogg (klasseblogg eller individuell blogg). På denne måten kan man ta del i hverandres refleksjoner rundt tekster.
Forberedelser
Lærer:
- hvis loggføringen er styrt: tenke ut refleksjonspunkter og velge form

Elev:
- eventuelt opprette blogg for individuell leseloggføring
Ressurser
Et opplegg med bruk av leselogg finnes i Fremmedspråksenterets leseveiledning:
Lesson plans - Twilight by Stephanie Meyer

Eksempler på arbeidsark for leseloggføring (norsk): 1, 2 NB! Eksterne lenker!

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.02.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret