Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Smultringen – indre og ytre sirkel     
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet etter lesing
Hvordan og hvorfor
Smultring-aktiviteten er i bunn og grunn en spørsmål-svar seanse for gjennomgang av en lest tekst, bare med en litt aktiviserende vri. Den foregår på den måten at elevene står i to sirkler med samme midtpunkt, dvs. utenpå hverandre. Halvparten av gruppa er indre sirkel, den andre halvparten ytre sirkel. Indre og ytre sirkel skal stå med ansiktene vendt mot hverandre i par. Elevene i indre sirkel stiller spørsmål til eleven som står overfor dem (ytre sirkel) fra en lapp som de har fått utdelt av lærer, og disse må svare. Elevene i indre sirkel sjekker svar opp mot en fasit på samme lapp. Når lærer gir tegn, beveger ytre sirkel seg ett hakk til høyre, dvs. til neste elev som står klar med neste spørsmål. Og slik forløper aktiviteten videre til sirkelen er tilbake til utgangspunktet. Om det underveis skulle skje at elevene har ørene på stilk og "smuglærer " litt av "sidemennene", – så er heller ikke det å forakte! J

Aktiviteten kan benyttes i forbindelse med tekstgjennomgang. Enten for variasjonens del, eller som en metode for at flere skal få anledning til å vise sin leseforståelse. F. eks. må alle elevene i ytre sirkel svare på alle spørsmålene til teksten. For også å aktivisere indre sirkel, kan man vurdere å bytte på rollene underveis i aktiviteten, eller de kan utgjøre ytre sirkel en annen gang - med en annen tekst og andre spørsmål.
Forberedelser
Lærer:
- finne tekst
- klargjøre lapper med spørsmål (lage selv, med hjelp av elevene eller hente fra læreverk) og svar

Elev:
- lese tekst på målspråket
Ressurser
Film som demonstrerer smultring-aktiviteten med enkeltord (vokabularinnlæring):
Skole i praksis: Å repetere med variasjon (infoark og filmkutt: 02.50-04.36 min.)

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.03.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret