Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Venndiagram – læring gjennom sammenligning
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet under lesing
Hvordan og hvorfor
Et venndiagram (etter John Venn) er et verktøy for en visuell sammenligning av for eksempel tekstinnhold. Enkelt forklart er et venndiagram to (eller flere) sirkler som overlapper hverandre, der man fyller inn stikkord i midten for å vise hva som er felles og i de ytre feltene for å få fram det som er ulikt. Et venndiagram egner seg dermed utmerket som en etterlesingsaktivitet for strukturering av det leste.

Man bør bruke tekster som egner seg for sammenligning: Enkelttekster med et sammenligningsgrunnlag innad i teksten, eller to (eller flere) tekster med noe felles - det være seg personer (litterære / historiske / kjente), miljø, hendelser, aktuelle tema, m.m.

Det er selvsagt ingenting i veien for å bruke kolonner til å sammenligne, men mange synes venndiagram er mer oversiktlig.
Forberedelser
Lærer:
- velge tekst / tekster med sammenligningsgrunnlag

Elev:
- lese og forstå tekst
Ressurser
Film med eksempel på bruk av venndiagram i bearbeidelsen av lærestoff:
Skole i praksis: CLIL-samfunnsfag på engelsk (infoark og filmkutt: 04.57-06.55)

Ferdige VENN-diagram kan lastes ned fra flere steder på nettet

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.03.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret