Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Vis deg! (Showdown!)     
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet under lesing
Hvordan og hvorfor
Dette er en etterlesingsaktivitet i ekte "Beat for beat – stil" (NRK), bare at det i dette tilfellet ikke er snakk om å løse musikalske nøtter, men svare på spørsmål som går på leseforståelse. Kortere faktaspørsmål egner seg trolig best.

Organisering av aktiviteten: Elevene deles inn i grupper på tre og hver gruppe får utdelt "plakater" (A4-ark) til å skrive på og en bred tusj. Tavla klargjøres for poengføring med en kolonne for hver gruppe. Det stilles så spørsmål gruppene skal svare på. Hver gruppe skriver sitt var på A4- arket. Det stilles fire spørsmål før gruppene "viser seg" ("showdown"), dvs. holder plakaten med svarene opp mot dommer (lærer). Svar sjekkes og poeng føres. Dette gjentas i et par runder til, til alle spørsmål er stilt. Metoden representerer en mulighet for variasjon i lettere tekstbearbeidelse og konkurransemomentet virker ofte motiverende.

Se alternativ under Ressurser.
Forberedelser
Lærer:
- finne felles tekst som skal leses
- klargjøre spørsmål til teksten

Elev:
- lese og forstå tekst
Ressurser
Beskrivelse av alternativ måte for gjennomføring av aktiviteten med en Showdown Captain: Showdown (Kagan, 1994)

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.03.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret