Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Forslag til aktiviteter underveis i lesingen  
Dei fire lesehjelparane – felleslesing med resiprok metode LES MER
Dele- og stelerunde LES MER
Dikt for to stemmer LES MER
Ei heil bok på éin dag! LES MER
Klippedikt LES MER
Leselogg LES MER
Leserollekort LES MER
Lesestafett LES MER
Leseteater LES MER
Les, hugs og teikn! LES MER
Litteraturslag LES MER
Luketekstar - å "lese" ord inn i ein samanheng LES MER
Lytt etter ordet ditt! LES MER
Mumlememorering LES MER
Ord representerte ved bilete  LES MER
Smultringen – indre og ytre sirkel LES MER
Venndiagram LES MER
Tidslinje LES MER
Vis deg! (Showdown!) LES MER
Å lese instruksjoner LES MER
Fargelegging av transparente ord LES MER
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 24.05.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret