Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Å lese instruksjoner / gjennomføre eksperimenter
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet under lesing
Hvordan og hvorfor
Å utføre eksperimenter kan være en spennende og engasjerende måte å lære på, så også i engelsk- og fremmedspråkopplæringen. Spesielt stort oppleves gjerne utbyttet når det kommer til begynneropplæringen, og da særlig i forhold til leseferdighetene:

- det karakteristiske oppsettet for gjennomføring av eksperimenter gjør teksten lett tilgjengelig (trinnvis instruks/forklaring)
- illustrasjoner støtter leseforståelsen
- virkelighetsnær bruk av konkreter
- spenningen når det gjelder eksperimentets utfall vil kunne virke lesemotiverende; elevene får umiddelbart sjekket ut om de har forstått instruksene

I denne aktiviteten styrkes elevenes leseferdighet gjennom å lese og utføre.
Forberedelser
Lærer:
- finne fram til egnede eksperimentinstruksjoner eller lage dem selv
- sørge for nødvendig utstyr som trengs for gjennomføring av eksperimentet
Ressurser
Fremmedspråksenterets tekst i barnehageutgaven av Naturfagsenterets tidsskrift: Eksperimentell språklæring i ekte Bakermester Harepus-ånd

Nettsider med eksperimenter:
Engelsk:  Kids Science Experiments, prøv for eksempel noen av leseaktivitetene/instruksene under Curious Colours Experiments i forbindelse med innlæring av farger.
Tysk: Physik für Kids - Willkommen im Labor

Gi gjerne tips om nettsider for andre fremmedspråk!

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.03.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret