Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Klippedikt     
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet før lesing
Hvordan og hvorfor
Til denne aktiviteten trengs tekster av et håndterlig omfang, f. eks. kortere poetiske tekster (dikt, sanger, rim eller lignende).

Framgangsmåte: Elevene jobber i par og hvert par får utdelt en konvolutt med et dikt oppklipt i biter. Det det dreier seg imidlertid ikke om en ren "puslespilloppgave", for her skal det jobbes på et språklig plan! Det er heller en "lesegåte" der elevene skal prøve seg fram og plassere bitene i en rekkefølge som de synes er logisk - innholdsmessig f.eks. logisk hendelsesforløp, tematikk) og / eller formmessig (stor bokstav, tegnsetting, ny linje m.m.).

Å få lese opp diktene sine hører med og skaper ofte mye moro og også undring over hvordan andre har løst oppgaven.

Til slutt sammenligner man resultatene sine med originalteksten. Her kan det være like interessant å se på likheter som ulikheter (= "nye" tekster som har oppstått).

Aktiviteten kan fungere som et innledende og bevisstgjørende arbeid med sjangertrekk, f.eks. verseinndeling som virkemiddel i dikt. Sjangerkunnskap er som kjent en sentral del av leseforståelse da forventingene til en tekst avhenger av blant annet sjanger.
Forberedelser
Lærer:
- velge egnet tekst
- kopiere opp teksten i tilstrekkelig antall eksemplarer
- klippe teksten i strimler (hver linje/vers i teksten utgjør en lapp). Obs! Må ikke klippes opp slik at diktbitene enkelt lar seg legge sammen som et "puslespill"
Ressurser
Pusle-dikt (Norsk Nettskole, her med løsrevne ord)

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.03.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret