Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Litteraturslag     
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet etter lesing

Hvordan og hvorfor

I et litteratur-slag ("Book Slam") konkurreres det om å framføre den mest kreative og fristende bokpresentasjonen – med det for øye å gi egen og andres leselyst næring! Dette er en variant av det kanskje mer kjente "poesi-slam" – en poesikonkurranse, som kan beskrives som en blanding av diktopplesning, stand up-konkurranse og "hip hop-battle". I forberedelsene til litteratur-slaget samarbeider mellom to og fire elever om en bok / tekst. I selve litteratur-slaget, har hver gruppe kun tre minutter til rådighet – men når det gjelder hjelpemidler, finnes ingen begrensninger – absolutt alt er tillatt! For å overholde det stramme tidskravet, kan det være lurt å ty til rekvisitter som stoppeklokke og fløyte.

Publikum inntar rollen som et aktivt publikum og skal vise engasjement i både ord (støttende tilrop, heiing, m.m.) og handlinger (klapping, latter, m.m.). Det er også publikum som vurderer prestasjonene og avgir poeng på en skala fra 1-10. Til slutt blir poengene talt opp (av lærer?) og en vinnerbok kan kåres. Videre i opplæringen kan det jobbes med flere av bøkene som elevene har fått en smakebit av under litteratur-slaget, og ikke bare vinnerboken.

Forberedelser

  • klargjøre ark for poengføring til publikum (se CARLSEN Verlag-ressursen under for eksempel)
  • hvis styrt bok- / tekstvalg: Finne fram til egnede tekster som man kan jobbe videre med i opplæringen
  • forberede et "slam"-innlegg med utgangspunkt i egenvalgt eller tildelt bok / tekst

Ressurser

CARLSEN Verlag, Metamodelle: Book Slam (tysk side)
Om poesi-slam (norsk side)


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 20.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret