Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


Ord representerte ved bilete

Korleis og kvifor

Kortare tekstar kan ein lett leggje til rette for yngre elevar og elevar på lågare språknivå ved å erstatte nye og utfordrande ord og omgrep med bilete. På denne måten lettar ein forståinga ved første gjennomlesing, ein får likevel ei leseoppleving og kan i neste omgang fokusere på ord og omgrep som skal lærast. Innlæringa går lettare når ein knyter ordet/omgrepet til eit bilete.

Førebuingar

Lærarførebuinga ligg i å skrive teksten og velje ut bilete som skal erstatte ord/omgrep. Slike bilete er lette å finne i frie Clip Art-arkiv på Internett eller i digitale biletordbøker.

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 11.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret