Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Tidslinje     
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet under lesing
Hvordan og hvorfor
Begrepet tidslinje er vidt, og kan brukes på ulike måter som redskap for læring. Når det gjelder leseferdigheten, kan det å føre en tidslinje mens en leser være til hjelp for å strukturere, forstå og huske det leste, gi en kjapp oversikt over stoffet og være til spesiell støtte for den visuelle elev. En tidslinje kan lages på bakgrunn av handlingsgangen i en litterær tekst, framstillingen av en historisk utvikling i årstall/merkedager eller beskrivelsen av en prosess (f. eks. fotosyntesen). Tidslinjen kan utføres i form av tekst, bilder, korte lydfiler, videosnutter m.m.
Forberedelser
Lærer:
- velge egnet felles tekst
Ressurser
Film med eksempel på bruk av tidslinje for å få oversikt over og sortere lærestoff:
Skole i praksis: CLIL-samfunnsfag på engelsk (infoark og film: 06.56-07.69)

Mange eksempler på hvordan tidslinjer kan lages på Education World
Nedlasting av redigerbare tidslinje-maler fra Microsoft Office
På nettet finnes flere tilbydere av verktøy for produksjon av også digitale tidslinjer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.03.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret