Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Lyttetekstar


Framandspråksenteret har fått overført tidlegare produsert (av Utdanningsdirektoratet) lyttemateriell frå perioden 2002-2013.

Lyttetekstane er tilgjengeleg for nedlasting eller avspeling. 

Språk
Arabisk I
Engelsk 10. trinn
Engelsk Vg1
Engelsk YF
Engelsk Vg2 Internasjonal
Engelsk Vg3 Samfunnsfaglig
Engelsk Vg3 Litteratur
Fransk nivå I
Fransk nivå II
Fransk nivå III
Kinesisk nivå I+II
Russisk nivå I
Russisk nivå II
Russisk nivå III
Spansk nivå I
Spansk nivå II
Spansk nivå III
Tysk nivå I
Tysk nivå II
Tysk nivå III
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.11.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret