Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Lyttetekster Spansk Nivå II


Trykk på den lytteteksten du ønsker å lytte til, og avspilleren starter automatisk.
Trykk PLAY, og du vil starte lyttetekst nr. 1 på listen.

Etter omlegging på nettsiden har noen dessverre problemer med å få lydavspilleren til å fungere som den skal. Dersom du opplever problemer med å spille av lydfilen => høyreklikk på pilen og last ned filen for deretter å spille av.

Pause:

Spor
Tittel
Last ned
Tilhørende filer
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 09.10.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret