Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Metodiske tips for muntlige ferdigheter


På denne siden finner du en samling generelle metodiske tips når det gjelder de muntlige ferdighetene - valgt ut og beskrevet fra et fremmedspråkperspektiv.

Muntlig kommunikasjon dreier seg om å forstå og bruke språket ved å lytte, tale og samtale og å bruke hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier.

De metodiske tipsene i verktøykassa er derfor delt inn i kategoriene:

Lytting og Muntlig produksjon og interaksjon.

Forsiden av muntligheftetMed tunga på glid og ørene på stilk – om øving av muntlige ferdigheter i engelsk og fremmedspråk er den andre publikasjonen i Fremmedspråksenterets serie med «ferdighetshefter».

Tidligere er Det er verdt å lese! utgitt. Serien har til hensikt å gi lærere et repertoar av metodiske tilnærmingsmåter – en didaktisk verktøykasse man kan gripe til for elevaktiviserende og variert læringsarbeid med de grunnleggende ferdighetene.

Last ned heftene med metodiske tips

Muntlig - Med tunga på glid og ørene på stilk (bokmål) 

Munnleg - Med tunga på glid og øyra på stilk (nynorsk)

Bestill heftene på vårt bestillingstorg

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 30.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret