Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Metodiske tips for muntlige ferdigheter - produksjon og interaksjon  
Tungekrøll LES MER
Lydstaving LES MER
Uttaleskygging LES MER
Si, klapp og husk! LES MER
Tabu! LES MER
Er du min bildematch? LES MER 
Verdilinje LES MER
Si hva jeg skal tegne! LES MER 
Smultringen LES MER
Snøballprat LES MER 
Krusedullsnakk LES  MER
Illustrasjon - assosiasjon - kommunikasjon LES MER
Tripp trapp tale LES MER
Quiz - quiz og bytt LES MER
Begrepssirkel LES MER
Venn-diagram som presentasjonsstøtte LES MER
Mingleparty - innlemme tekstutdrag i samtale LES MER
Terningen har talt! LES MER
Karakterintervju LES MER
Finn en som kan svare! LES MER
"Baksnakk" LES MER
Rollerunder LES MER
Nummererte svarroller LES MER
Minglebingo LES MER
Oppsøk oraklet! LES  MER

Last ned hele heftet eller bestill på vårt bestillingstorg

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 09.10.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret