Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

"Baksnakk"

Hvordan og hvorfor

I denne bildeaktiviteten utfordres elevene både på reseptive og produktive ferdigheter, og det i flere omganger. Tittelen "Baksnakk" henspiller på at elevene har en bildedel festet på ryggen som er ukjent for dem selv og som skal beskrives av en medelev. Denne faktoren skaper nysgjerrighet, og det faktum at de skal møte et flertall medelever muntlig, bidrar til engasjement. Det visuelle i form av bilder stimulerer til språklig produksjon, og den enkeltes lytteoppdrag har et tydelig formål: For det første skal de ved hjelp av lytteforståelse få en idé om hva eget bilde forestiller. For det andre tilegner de seg vokabular og formuleringer til bruk i egen språkproduksjon når de i neste fase skal gå fra forestilling (om egen bildedel) til bekreftelse når de finner andre bildehalvdel. 

Forslag til gjennomføring:

 • Lærer deler ut en bildehalvdel til hver av elevene
 • Hver elev fester utdelt bildehalvdel på ryggen til en medelev uten at vedkommende får se bildebiten
 • Elevene finner en medelev
 • Den ene beskriver muntlig bildet på den andres rygg. Den andre lytter til den muntlige beskrivelsen og prøver å danne seg et "bilde" av hva egen illustrasjon forestiller. Rollene byttes slik at begge får praktisert produktivt og reseptivt språk
 • Så går elevene videre til en ny medelev og gjentar prosedyren to ganger til
 • Deretter skal elevene benytte seg av de muntlige beskrivelsene de har fått fra medelever til å finne ut hvem som har den andre halvdelen av bildet (alle har fortsatt bildene på ryggen) 
 • Elevene mingler og formidler muntlig videre det de har fått beskrevet om eget bilde
 • Når elevene har funnet fram til riktig medelev, henter de fram bildene og samtaler kort om egne forestillinger og faktisk bildeinnhold
 • Eventuelt kan elevene bli bedt om å diskutere seg fram til for eksempel to-tre temaer som kan relateres til bildet. Disse kan deles i plenum slik at resten av klassen kan ta del i de andre sine bilder. For visuell støtte kan lærer vise bildene forløpende på lerret 

Forberedelser

 • Finne antall bilder tilsvarende halvparten av klassens elever. Bildene bør være av en slik art at de kan deles i to deler og likevel ha nok felles komponenter til å kunne finne bildepartneren
 • Skrive ut bildene i A4-størrelse
 • Klippe hvert bilde i to deler
 • Skaffe til veie store binderser - én til hver bildedel   

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret