Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Begrepssirkel

Hvordan og hvorfor

Utgangspunktet for aktiviteten er en sirkel delt i fire sektorer. Elevene får et oppdrag, og sirkelen fylles ut med egne assosiasjoner til og kunnskap om dette. I den påfølgende muntlige delingen med medelever engasjeres de i hverandres refleksjoner.  

Forslag til gjennomføring:

  • Elevene får utdelt et ark med tegning av en sirkel delt i fire 
  • Med utgangspunkt i et emne, en film, et refleksjonsspørsmål, e.l. skal elevene individuelt fylle inn et ord/begrep/tema i tre av sirkelens sektorer. Ett felt forblir tomt 
  • Elevene reiser seg, går rundt og presenterer muntlig sine sirkler for hverandre. Underveis skal de lytte oppmerksomt til medelevenes valg, foreta en vurdering og bestemme seg for ett ord/begrep/tema som best sammenfaller med egen oppfatning. Dette noteres i det ledige feltet  
  • Klassens sirkler kan til slutt henges opp  

Forberedelser

  • Klargjøre et A4-ark med en sirkel delt i fire sektorer  
  • Bestemme relevant oppdrag

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret