Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Er du min bildematch?

Hvordan og hvorfor

Dette er en muntlig aktiviserende puslespilloppgave. Med utgangspunkt i en del av et bilde går elevene rundt i klasserommet og etterspør informasjon med den hensikt å finne den eller de som har bildets øvrige deler. Det konkrete og visuelle utgangspunktet som bildebiten representerer, fungerer som en igangsetter for muntlig produksjon og interaksjon. Aktiviteten engasjerer elevene til å stille spørsmål, lytte og respondere for å få svar på om de er hverandres bildematch. 

Forslag til gjennomføring:

  • Hver elev får utdelt en del av et bilde (puslespillbit)  
  • Bildebiten holdes skjult for medelever
  • Elevene studerer egen bildebit og forbereder seg på ordforråd og formuleringer innen bildetemaet
  • Deretter går elevene rundt i klasserommet og stiller spørsmål om hverandres bildebit
  • Spørsmål-/svarsituasjonene gjentas til de finner sin(e) bildematch(er)
  • De som har funnet sin bildematch, utgjør en gruppe
  • Bildet som helhet åpner for mange videre snakkeanledninger, for eksempel bildebeskrivelser, rollespill, kreativ muntlig fortelling, etc. 

Forberedelser

  • Finne bilder til ønsket tema og skrive disse ut i A4-format
  • Klippe opp de valgte bildene i puslespillbiter (2-3). Pass på at bitene har noe gjenkjennelig som setter elevene i stand til å finne tilbake til originalbildet
  • Eventuelt formulere oppgaver til videre arbeid med bildet

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret