Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Finn en som kan svare!

Hvordan og hvorfor

Dette er en tradisjonell spørsmål- og svaroppgave, men med andre rammer og i en elevaktiviserende form: Elevene snakker, lytter og skriver - alle på én gang, og svar på spørsmålene oppnås gjennom samarbeid. Et tilleggselement er kravet om signering for avgitt svar, noe som forplikter ekstra til muntlig deltakelse. Aktivitetens rammer er fordelaktig i et differensieringsøyemed der enkeltelever i mindre grad blir eksponert for hele klassen når det gjelder kunnskap og muntlig kompetanse. Samtidig oppnår hver og en svar på alle sine spørsmål ved hjelp av klassens samlede kompetanse.      

Forslag til gjennomføring:

 • Lærer deler ut spørsmålsark og forklarer aktiviteten: 
  • Elevene skal sirkulere og finne en ledig medelev
  • Begge stiller hverandre muntlig et spørsmål fra arket (kun tillatt med ett spørsmål per person)
  • Svarene avgis muntlig og noteres skriftlig av den andre
  • Den som svarte, kvitterer for sitt muntlige bidrag, går videre til en ny medelev og gjentar prosedyren 
 • Etter gjennomført aktivitet kan spørsmål/svar repeteres og sjekkes i plenum. Signaturene kan for eksempel styre gjennomgangen (den som har signert, er nestemann til å lese opp et spørsmål med svar)

Forberedelser

 • Klargjøre ark med spørsmål fra en lytte-/lesetekst for bearbeidelse eller til et emne for repetisjon (spørsmål med fasitsvar er best egnet). Hvert spørsmål har plass til å notere svar og et felt for signatur  

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret