Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Illustrasjon — assosiasjon — kommunikasjon

Hvordan og hvorfor

Aktivitetens formål er å få nye tanker og sette dialoger i gang ved å utnytte den inspirasjonen bilder kan gi. Det ligger en viss tilpassing i det at elevene velger ut fra egne assosiasjoner, noe som kan være en motivasjon for å uttrykke seg muntlig. Samtidig kan det gi elevene nye impulser for videre muntlig produksjon gjennom å ta del i medelevers assosiasjoner.  

Forslag til gjennomføring:

  • Lærer har med bilder tilknyttet et gitt emne (fotografier, postkort, ukeblader, etc.)
  • Bildene legges utover gulvet  
  • Elevene velger det bildet som best illustrerer deres assosiasjoner til emnet 
  • Elevene studerer eget bilde og forbereder seg på ordforråd og formuleringer 
  • Elevene danner grupper på fire
  • Hver elev forklarer eget bildevalg og sine assosiasjoner til bildet for de andre i gruppen, som kan stille utdypende spørsmål
  • Avslutningsvis kan man eventuelt ta en runde i plenum

Forberedelser

  • Velge bilder til ønsket tema

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret