Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Krusedullsnakk

Hvordan og hvorfor

I denne aktiviteten tegner elevene en krusedull/tenketegning som skal lede til muntlig kommunikasjon. Elevene får skape sitt eget uttrykk, noe som er en fordel når de muntlig skal formidle innholdet i det visuelle uttrykket videre. I dette ligger det en viss tilpasning. Oppgaven har flere refleksjonsledd: språk — tegning — språk, der elevenes assosiasjoner må omgjøres til muntlig beskrivelse av egen krusedull. Krusedullsnakk kan settes inn når som helst i arbeidet med et tema, det være seg før, under eller etter.

Forslag til gjennomføring:

 • Elevene får utdelt hvert sitt blanke ark
 • Lærer presenterer tegneoppgaven:
  • Elevene skal lage en enkel tegning med utgangspunkt i et refleksjonsspørsmål (for eksempel: Hva betyr musikk for deg?), språklig uttrykk (for eksempel: idiomer) eller faglig spørsmål fra lærer (for eksempel: Hva bør verktøykassa til en rørlegger inneholde?)
  • Det er ikke tillatt å bruke skrifttegn
 • Elevene innvies i refleksjonsspørsmålet og får tid til å reflektere over hvilket bildeuttrykk de kan skape og tegner dette. De må også vurdere hvordan de muntlig skal videreformidle det de har tegnet til medelever
 • Etter en viss tid skal de mingle, finne en medelev og forklare egen tegning muntlig. Eventuelt kan det legges opp til at medeleven skal gjette hva tegningen representerer, for eksempel ved bruk av språklige uttrykk
 • Kravet kan være at de minst skal snakke med tre personer

Forberedelser

 • Dele ut blanke ark til elevene
 • Velge tegneoppgave

Alternativ: Omvendt krusedullsnakk

Elevene får et blankt ark og et tema/refleksjonsspørsmål (for eksempel: hvilken årstid liker du best?). Elevene går rundt i klassen. Hver elev skal stille spørsmålet til minst tre medelever. Vedkommende skal kun tegne på det arket hva han/hun forbinder med den årstiden samtidig som han/hun forklarer dette på målspråket. Når hver elev har fått informasjon av tre andre medelever avsluttes aktiviteten, og tegningene samt informasjonen kan presenteres i plenum på målspråket.


Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 25.03.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret