Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Lydstaving

Hvordan og hvorfor

I denne aktiviteten skal elevene øve uttale ved bruk av lydskrift. Gjennom samarbeid og taktile element staver elevene lyd for hverandre. Å forstå lydskrift vil gi elevene verdifull støtte i uttale av et hvert nytt ord de vil møte og øke deres bevissthet om at det latinske alfabetet har flere varianter av lyd enn det den enkelte bokstav klarer å gjengi/framstille.  

Forslag til gjennomføring: 

  • Elevene danner par og får en plakat med oversikt over det fonologiske alfabetet  
  • Klassen repeterer lydene i kor sammen med lærer, eventuelt vises plakaten digitalt på lerret som felles utgangspunkt
  • Gruppene får utdelt et sett med lapper med temabaserte gloser, vokabular med utfordrende lyder, egennavn, o.l.
  • Elevene trekker lapp etter tur. Den som har lappen, skal lydstave ordet ved å peke på de riktige lydskrifttegnene på plakaten. Den andre skal si tegnene etter hvert og uttale ordet som helhet til slutt  
  • Avslutningsvis kan man eventuelt ha en plenumssamtale om hva elevene lyktes med og hva de opplevde som utfordrende   

Forberedelser

  • Lage en tilpasset plakat (A3) med det fonologiske alfabetet for ønsket språk, evt. skrive ut fra nettet: engelsk, fransk, spansk, tysk
  • Skrive lapper med ord (temabaserte gloser, vokabular med utfordrende lyder, egennavn, o.l.)

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 27.09.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret