Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Minglebingo

Hvordan og hvorfor

Minglebingo er en mer aktiviserende form av en kjent aktivitet, men som i motsetning til den vanlige bingoen øver muntlig produksjon. Aktiviteten åpner også for praktisering av grammatiske momenter/strukturer da elevene både må ta rollen som den som spør og den som svarer. 

Forslag til gjennomføring:

 • Læreren deler ut ett bingobrett til hver elev og gjennomgår eventuelt brettets språklige innhold
 • Elevene reiser seg og skal nå mingle og stille spørsmål til hverandre med utgangspunkt i bingobrettets påstander
  • Hvis man får et bekreftende svar, noteres navnet på vedkommende i gjeldende felt og man går videre til neste elev
  • Ved et «nei», må man gå direkte videre til en annen person (man kan eventuelt vende tilbake til samme person dersom man har vært innom andre på veien)
 • Den som har fylt ut alle feltene først, roper "bingo!"
 • Gjennomgang med aktivering av målspråket i plenum

Forberedelser

 • Lage bingobrett med 6-12 ruter med rubrikker som inneholder påstander relatert til personlig informasjon (interesser, egenskaper, utseende, familieforhold, aktiviteter og/eller hendelser)
 • I rubrikkene bør det også være plass til å notere ned navn for registrering fram mot fullt brett 
 • Kopiere opp bingobrettet tilsvarende antall elever i klassen

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret