Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Mingleparty - innlemme tekstutdrag i samtale

Hvordan og hvorfor 

Settingen for denne aktiviteten er en fest, og det forventes at man mingler, introduserer seg og prater med flest mulig av gjestene. Med utgangspunkt i lapper med setninger fra en lyttetekst skal elevene ledes inn i og føre samtaler hvor tildelt setning må inngå naturlig i disse. Utfordringen blir å ta i bruk eget språk i konversasjonen med en medelev og samtidig på kreativt vis å skulle innlemme tekstutdraget. Aktiviteten egner seg også som førlytting i og med at jo flere elevene rekker å få snakket med, jo flere smakebiter fra teksten får de. Og den gjenkjennelsen de så vil oppleve når de etterpå lytter til teksten i sin helhet, vil kunne virke positivt inn på forståelsen.

Forslag til gjennomføring:

  • Lærer setter situasjonen: Elevene deltar på en fest
  • Elevene får utdelt lapper som hver har en setning fra en tekst og som de holder for seg selv
  • Lærer forklarer framgangsmåten: Elevene skal sirkulere, introdusere seg og slå av en kort prat med flest mulig. Men det stilles ett ufravikelig krav før man får gå videre til nestemann, og det er at setningen på lappen må flettes naturlig inn i samtalen
  • Lærer gir klarsignal om at festen kan starte!

Forberedelser

  • Klargjøre lapper med setninger fra en lyttetekst (med ord, konstruksjoner o.l.) som man vil at elevene skal øve muntlig  

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret