Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Oppsøk oraklet! 

Hvordan og hvorfor

Hensikten med denne aktiviteten er kunnskapsdeling elevene imellom. På omgang utpekes noen elever til å være "orakler", det vil si at de forbereder seg ekstra på et emne som de muntlig skal presentere for andre. Resten av klassen lytter og formulerer med egne ord ny viten til medelever. I motsetning til tradisjonelle framlegg, er alle elever i aksjon samtidig. 

Forslag til gjennomføring:

  • Lærer gir på forhånd oraklene sine oppdrag
  • Lærer deler klassen inn i grupper på 4 eller 5 etter hvor mange orakler det er
  • Oraklene forlater sin gruppe og sprer seg i klasserommet
  • De resterende gruppemedlemmene fordeler seg på oraklene som ikke tilhører egen gruppe
  • Oraklene deler av sin viten. Tilhørerne lytter og tar notater
  • Når gruppemedlemmene har vært innom alle oraklene, går de og eget orakel tilbake til opprinnelig gruppe. De deler informasjon, sammenligner og diskuterer seg imellom

Forberedelser

  • Tenke ut oppdrag til 4-5 elever (orakler). Oppdragene kan gå ut på å gjøre rede for et prosjekt eller deler av et prosjekt, forklare en oppgave, fortelle fra utplassering på arbeidsplass, ekskursjon o.l.  

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret