Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Quiz - quiz og bytt!

Hvordan og hvorfor

Quiz-quiz og bytt er en aktiviserende spørsmålsaktivitet med en vri. Spørsmålene kan være spørsmål til tekst, faglige problemstillinger eller legge opp til forklaring av ord og begreper. Ved lukkede spørsmål kan man eventuelt inkludere fasit til hjelp for elevene. Elevene skal bytte lapper etter hver utspørring og kan derfor oppleve å møte samme spørsmål flere ganger. Det er uproblematisk og styrker læringen. 

Forslag til gjennomføring: 

  • Elevene får hver sin lapp med et spørsmål
  • Elevene reiser seg og finner en medelev
  • Elevene stiller sine spørsmål til hverandre og svarer. Ved spørsmål som har fasit, kan elevene hjelpe hverandre med utgangspunkt i denne
  • Når begge har stilt sitt spørsmål, bytter de to elevene spørsmålslapp med hverandre og finner en ny quizpartner
  • Aktiviteten pågår til lærer mener at mange nok har fått snakket med hverandre
  • Eventuelt kan spørsmål og svar repeteres/danne utgangspunkt for avsluttende diskusjon i plenum 

Forberedelser

  • Forberede lapper med spørsmål. Det trengs like mange lapper som det er elever i klassen
  • Om spørsmålene er av et slikt slag at de krever et bestemt svar, kan fasit føyes til på lappene

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret