Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Smultringen

Hvordan og hvorfor

Smultringen er en spørsmål- og svarseanse med en aktiviserende vri som skaper god dynamikk i språkopplæringen. Gjennom organiseringen i en indre og en ytre sirkel møter elevene stadig nye samtalepartnere. Det foregår en samtidig interaksjon, noe som gir mer taletid til den enkelte elev. Strukturen kan fylles med ulikt innhold og kan anvendes uavhengig av ferdighetsnivå, fag eller lærestoff, som for eksempel spørsmål til tekst, refleksjonsspørsmål, personlige spørsmål, o.l.  

Forslag til gjennomføring:

  • Elevene danner to sirkler - en indre og en ytre sirkel
  • Elevene i den indre og den ytre sirkelen står med ansiktene vendt mot hverandre 
  • Elevene i den indre sirkelen får utdelt hvert sitt spørsmål 
  • Elevene i den ytre sirkelen skal svare
  • Når lærer gir signal, starter første samtale
  • Når lærer gir nytt signal, beveger alle i ytre ring seg til høyre til neste partner og starter en ny samtale omkring neste spørsmål. Dette gjentas til ringen er sluttet

Alternativt kan organiseringen i indre og ytre sirkel egne seg for å arrangere "speed dating" med fiktive personligheter. Elevene får utdelt et påbegynt rollekort med visse kategorier som de skal ta utgangspunkt i for å skape sin egen rolle (se nettversjonen av denne muntligressursen på Fremmedspråksenterets hjemmeside). Nederst på arket noterer elvene stikkord til to-tre utvalgte kategorier fra skjemaet om hva de søker hos en partner (holdes hemmelig). Målet er at hver elev skal finne sin "match". Elevene danner nå de to sirklene - se over for forslag til videre gjennomføring.

Forberedelser

  • Klargjøre lapper med spørsmål til den ene sirkelen. Hvis ønskelig med fasit, lages også dette
  • Hvis "speed-dating", kopiere opp rollekort i det antall det er elever i klassen (se Ressurser

Ressurser
Mal for rollekort til "speed-dating" på språkene engelsk, fransk, russisk, spansk og tysk. 
COOPERATIVE LEARNING - DOUBLE CIRCLE (Filmkompagniet, Danmark). En film som viser Smultring-tipset i praksis.


Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret