Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Tabu!

Hvordan og hvorfor

Denne aktiviteten gir elevene mulighet til å snakke spontant omkring ord/begreper. "Tabukort"/"Støttekort" fungerer som igangsettere for muntlig produksjon. Elevene jobber i par og veksler på å ta rollen som lytter og produsent. Slik får begge øvelse i både å oppfatte nyanser i et budskap med det mål å gjette riktig ord/begrep, samt selv å uttrykke seg presist. Aktiviteten er fleksibel, og ordutvalget kan spenne fra enkle konkreter til komplekse abstrakte idéer. 


Forslag til gjennomføring:

 • Klassen danner par
 • Hvert par tildeles en bunke med tabukort som plasseres opp ned på bordet
 • Lærer forklarer spillereglene:
  • Øverst på tabukortet står hovedordet/-begrepet som medeleven skal gjette seg fram til. Dette ordet/begrepet er det ikke lov å nevne i forklaringen
  • I tillegg er det listet opp ytterlige ord (1-4) som det heller ikke er tillatt å bruke når ordet skal forklares. En enklere variant kan være at disse ordene er lov å bruke og fungerer som støtteord i beskrivelsen
  • Eventuelt kan poeng tildeles for riktig svar gitt innen en viss tid 
 • Elevene trekker kort og forklarer/beskriver ord annenhver gang
 • Ved en oppsummering i plenum kan elevene utfordres på spørsmål som: Hvilket ord var vanskeligst å forklare? Hvorfor er noen ord vanskeligere å forklare enn andre?   

Forberedelser

 • Velge ord/begreper innen ønsket tema med 1- 4 tilhørende tabu-/støtteord
 • Lage kort der hvert kort har ett av de valgte ordene øverst og tabu-/støtteordene under  

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret