Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Terningen har talt! 

Hvordan og hvorfor

En måte å praktisere temabasert ordforråd i en sammenheng er å gjøre bruk av bildeterninger. Disse lages enkelt i for eksempel nettjenesten SEN Teacher Free Learning Resources (se Forberedelser). Med utgangspunkt i det terningkastene gir, skal elevene skape en muntlig sammenhengende tekst. Uforutsigbarheten i spillet utfordrer og inspirerer til kreativ språkutfoldelse. 

Forslag til gjennomføring:

  • Elevene danner par og paret får utdelt en bildeterning (eventuelt grupper på fire og to ulike terninger per gruppe)
  • Etter tur skal elevene slå terningen fire ganger og merke seg bildene som terningen viser. Deretter formulerer de en sammenhengende tekst der ordene som bildene representerer er med
  • Lærer går rundt og lytter og ber et utvalg elever om å gjengi teksten til medeleven 

Forberedelser

  • Klargjøre terninger med bilder relatert til emnet som klassen arbeider med eller som repetisjon av flere emner
  • Tjeneste som genererer bildeterninger til temaer som folk, steder, handlinger og stemninger: SEN Teacher Free Learning Resources.
    (http://www.senteacher.org/worksheet/97/SymbolCubeAAC.html)

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret