Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Tripp trapp tale

Hvordan og hvorfor

Tripp trapp tale åpner for semantiske samtaler der elevene får en dypere forståelse for begreper. Samtalene tar form gjennom klare oppdrag i en "begrepstrapp" (se nettversjonen av ressursen på Fremmedspråksenterets hjemmeside for eksempel). For elever på lavere språknivå vil oppdragsspørsmålene i trappa også fungere som nyttig snakkehjelp. Aktiviteten rommer flere strategier, bl.a. det å befeste ord/begreper gjennom assosiasjoner og forklare noe for andre.

Forslag til gjennomføring:

  • Elevene danner par
  • Elevene får utdelt ark med en begrepstrapp med oppdragsspørsmål
  • I tillegg får hver elev 4-5 begreper. Begrepene holdes skjult for medelever
  • Elevene får tid til å tenke over spørsmålene i begrepstrappa relatert til egne begreper
  • Deretter skal de vekselsvis forklare ett og ett begrep ved å "gå opp trappa". De beskriver begrepet ved hjelp av spørsmålene på vei opp trappetrinnene, men uten å bruke selve ordet
  • Medeleven skal ved trappens topp gjette hvilket begrep det er snakk om  

Forberedelser

  • Klargjøre begrepstrapp med spørsmål. Spørsmålene vil endre seg om man arbeider med mer abstrakte begreper  
  • Lage begrepslapper

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret