Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Tungekrøll

Hvordan og hvorfor

Tungekrøll er flerordsfraser med høy konsentrasjon av lyder som kan være utfordrende å uttale. Gjennom frasene øver elevene målrettet på enkeltlyder og lydkombinasjoner. På grunn av frasenes egenart og ofte kunstige kombinasjoner, utløses gjerne en humoristisk reaksjon.

Forslag til gjennomføring:

  • Læreren presenterer lydene/lydkombinasjonene som skal øves
  • Læreren modellerer uttale ved hjelp av en tungekrøll-frase
  • Elevene lytter og gjentar i kor
  • Elevene danner grupper og øver videre gruppevis mens læreren veileder
  • Gruppene utfordres på å framføre tungekrøllen i plenum

Forberedelser

  • Finne tungekrøll i henhold til lyder/lydkombinasjoner man vil øve (ressurser finnes på Internett)

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret