Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Adjektivhistorie Adjektivhistorie_200.jpg
 Arbeidsform Plenum
 Tidsbruk 5-10 minutter
 Ferdighet Munnleg
Du trenger Ei historie med luker for adjektiv

Adjektivhistorie

Elevane bidreg med adjektiv i ei historie dei ikkje kjenner innhaldet til – og resultatet blir ei sprelsk forteljing som trimmar lattermusklane!

Skritt for skritt

  • Læraren skriv ei historie om klassen med luker for adjektiv. Unngå å bruke elevnamna!
  • Historia skal ikkje gjerast kjend for elevane. Elevane skal seie adjektiv etter tur – jo meir spesielle adjektiva er, desto vittigare blir historia til slutt.
  • Læraren fyller inn elevane sine adjektiv i lukene i den rekkjefølgja dei seier dei.
  • Når alle lukene er fylte, les læraren, eller ein elev, opp den ferdige historia.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret