Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Bløff Bloff_200.jpg
 Arbeidsform Grupper
 Tidsbruk 15 minutt
 Ferdighet Munnleg/skriftleg
Du trenger -

Bløff

Ein bli-kjend-aktivitet der ein fortel om seg sjølv og finn på litt. Den som bløffar best, får poeng.

Skritt for skritt

  • Elevane skriv ned tre setningar utan å vise dei til nokon (bortsett frå eventuelt til læraren for korrigering). To av setningane er påstandar som er sanne for eleven, mens éi setning er ei løgn. Elevane kan til dømes fortelje litt om seg sjølve: kva dei liker eller ikkje liker, kva dei har gjort ein gong eller aldri.
  • Del klassen inn i grupper på fire til seks elevar.
  • Etter tur skal elevane komme fram for klassen og seie dei tre setningane sine.
  • Gruppene skal gjette kva for ei setning som er løgn.
  • Dersom ei gruppe gjettar rett, får dei eitt poeng. Dersom ein elev bløffar utan å bli avslørt av nokon av gruppene, får laget eitt poeng.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret