Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Grammatikk - loop grammatikk_loop_200.jpg
 Arbeidsform Plenum
 Tidsbruk 5 minutt
 Ferdighet Lesing
Du trenger Utfylt mal

Grammatikk-loop

Elevane får utdelt lappar med eit spørsmål og eit svar av grammatisk art. Men spørsmålet og svaret på lappen høyrer ikkje saman. Kven har rett svar til rett spørsmål? Finn ut av det i loopen.

Skritt for skritt

  • Læraren førebur lappar med spørsmål og svar (sjå mal), til dømes faktaspørsmål av typen «Kven har forma av verbet å vere i 1. person eintal», omsetjing med grammatiske strukturar som skal øvast på, eller lukeoppgåver. Det skal vere eitt spørsmål og eitt svar på kvar lapp. Ein av lappane fungerer som startkort.
  • Læraren deler ut lappane, og eleven som har startkortet, begynner. Han/ho stiller spørsmålet sitt ut i klasserommet. Dei andre elevane må følgje godt med. Den av elevane som har det rette svaret på lappen, seier frå, les svaret høgt og stiller så spørsmålet sitt til klassen.
  • Slik blir spørsmål/svar-aktiviteten driven vidare som ei «sløyfe» gjennom rommet. Heilt til slutt endar loopen med svaret til eleven som starta aktiviteten – og ringen er slutta.
Dersom det er for få eller for mange lappar, kan elevane dele på ein lapp eller få utdelt fleire lappar.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret