Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Kven skal ut
 Arbeidsform Par eller plenum
 Tidsbruk 10 minutt
 Ferdighet Lesing
Du trenger Oppgåver (sjå døme nedanfor)

Kven skal ut?

Elevane skal tenkje kritisk og vurdere kva som ikkje høyrer heime i ei samling ord/omgrep.

Skritt for skritt

  • Læraren lagar grammatikkoppgåver med fire ord/omgrep i kvar oppgåve. Tre av orda/omgrepa har noko felles, mens eitt ord/omgrep ikkje har den same fellesnemnaren som dei andre:
    - SENG — BORD — SOVE — STOL (3 substantiv + 1 verb)
    - SYNGJE — GJEKK — SPELE — SYMJE (3 infinitivsformer + 1 preteritumsform)
    - VAKKER — ET — DRIKK — BETALER (3 verb i presens + 1 adjektiv)
    - EG — DU — VI — MEG (3 personlege pronomen i subjektsform + 1 personleg pronomen i objektsform)
  • Oppgåvene kan visast på lerret for felles oppgåveløysing i plenum, eller elevane kan få utdelt oppgåvearka og løyse dei i par.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret