Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Preposisjonshinderløype preposisjonhinderloype_200.jpg
 Arbeidsform Grupper
 Tidsbruk 10 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger -

Preposisjonshinderløype

Elevane bruker møblane i klasserommet for å trene på stadpreposisjonar i form av ein konkurranse.

Skritt for skritt

  • Læraren vel stadpreposisjonar og demonstrerer dei i klasserommet, til dømes framfor, mellom, mot, under eller over.
  • Etter at læraren har vist eitt døme for kvar av preposisjonane som elevane skal lære, blir klassen delt i to lag. Laga stiller seg på kvar si rekkje.
  • Læraren seier ein preposisjon høgt, og den første eleven frå kvart lag skal vise kva preposisjonen betyr.
  • Den av elevane som først klarer å vise kva preposisjonen betyr, skaffar eit poeng til laget sitt.
  • Aktiviteten held fram til alle elevane frå begge laga har delteke.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret