Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Spørsmålsmyldring Sporsmalsmyldring_200.jpg
 Arbeidsform Grupper
 Tidsbruk 10 - 15 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger Bilete

Spørsmålsmyldring

Elevane blir oppmoda om å bombardere læraren med spørsmål for å få mest mogleg informasjon om eit bilete. I denne aktiviteten øver elevane på spørjeord og ordstilling i spørjesetningar.

Skritt for skritt

  • Læraren forklarer bruken av spørjeord og fokuserer på ordstilling i spørsmål og svar.
  • Læraren viser eitt eller fleire relevante bilete på lerret og oppmuntrar elevane til å bruke spørjeord på målspråket og stille så mange spørsmål som mogleg om biletet. Bruk gjerne eigne bilete, det kan gjere det enklare å svare på spørsmåla frå elevane.
  • Læraren svarer på spørsmåla samtidig som han/ho fokuserer på ordstilling i spørsmål og svar.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret