Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Tampen brenn! tampen_brenner_200.jpg
 Arbeidsform Parvis
 Tidsbruk 10 - 15 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger -

Tampen brenn!

Elevane skal finne fram til ein gøymd gjenstand. Dei får hint frå ein medelev i form av graderte adjektiv, eventuelt med adverb.

Skritt for skritt

  • Læraren vel relevante adjektiv og adverb og viser dei på lerret eller noterer dei på tavla. Læraren går igjennom og forsikrar seg om at elevane forstår orda. Elevane skal kunne sjå orda gjennom heile aktiviteten.
  • Elevane dannar par.
  • Elev A vel ein gjenstand og gøymer han i klasserommet utan at elev B ser det.
  • Elev A fortel kva den skjulte gjenstanden er, slik at elev B veit kva han/ho skal leite etter.
  • Elev B begynner å leite. Elev A hintar om i kva grad elev B nærmar seg gjenstanden eller ikkje. For å indikere elev B sin posisjon i forhold til gjenstanden bruker elev A adjektiv og eventuelt presiserande adverb. Når elev B finn gjenstanden, byter elevane rolle. Aktiviteten kan gjennomførast utanfor klasserommet, men området skal vere tydeleg avgrensa.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret