Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Teikneinstruks Teikneinstruks_200.jpg
 Arbeidsform Grupper
 Tidsbruk 10 - 15 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger Bilete

Teikneinstruks

Enkelte av elevane skal teikne det medelevane beskriv, med utgangspunkt i eit bilete. Den beste etterlikninga vinn.

Skritt for skritt

  • Læraren vel eit relevant bilete som eignar seg med tanke på bruk av beskrivande adjektiv. Han/ho kan eventuelt notere nødvendige adjektiv i positiv og komparativ form på tavla.
  • Klassen blir delt inn i fire grupper, som går til kvar sin vegg i klasserommet.
  • Kvar gruppe vel ein elev som får ansvaret for å teikne biletet som medelevane vil beskrive for han/henne. Eleven som teiknar, skal ikkje sjå biletet.
  • Kvar gruppe får det same biletet og eit stort ark (A3) som dei hengjer opp på veggen.
  • Eleven som skal teikne biletet, står med ansiktet mot veggen og får instruksar frå medelevane om kva og korleis han/ho skal teikne. Målet er å teikne eit bilete på arket som liknar mest mogleg på originalversjonen. Det er viktig at medelevane gir gode instruksar og bruker adjektiv i positiv og komparativ form.
  • Kvar gruppe får tre minutt. Når tida er ute, sjekkar ein alle teikningane, og den som liknar mest på originalen, blir kåra til vinnar.
  • Deretter kan ein eventuelt byte roller og bilete.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret