Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Tidslinje Tidslinje_200.jpg
 Arbeidsform Plenum
 Tidsbruk 10 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger -

Tidslinje

Elevane blir bevisste på tidsaspektet ved verb gjennom å gå frå éin stad til ein annan etter kvart som dei høyrer verb i ulike tider.

Skritt for skritt

  • Elevane stiller seg i midten av klasserommet med ansiktet mot tavla. Læraren forklarer at det går ein imaginær strek frå tavla til den andre sida av rommet, og at dei på midten er på punktet for notid. Tavla framfor dei representerer framtid, og veggen bak dei representerer fortid (kan eventuelt tydeleggjerast med plakatar).
  • Læraren seier så ei setning med eit personbøygd verb i ei av tidene, og elevane skal gå til den delen av rommet som dei meiner er rett: fortid (veggen), notid (midten) eller framtid (tavla). Når alle elevane har plassert seg, ber læraren dei grunngi kvifor dei står akkurat der.
  • Aktiviteten varer så lenge læraren finn det formålstenleg.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret