Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Turistkart Turistkart_200.jpg
 Arbeidsform Parvis
 Tidsbruk 30 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger Turistkart med turistattraksjonar

Turistkart

Elevane gjer seg kjende med dei viktigaste turistattraksjonane i ein by samtidig som dei øver på bestemt og ubestemt form av substantiv og på verba «finst» og «ligg» på målspråket.

Skritt for skritt

  • Elevane får utdelt eit turistkart over ein by i målspråkområdet.
  • Elevane får nokre minutt til å finne ulike turistattraksjonar på kartet.
  • Ein elev begynner med å spørje om det finst ein konkret attraksjon på kartet, til dømes: «Finst det eit museum i … (namnet på byen)?». Den andre må finne eit museum på kartet og informere om namnet og kvar det ligg, til dømes: «Ja, museet … (namnet på museet) ligg i gata … (namnet på gata)».
  • Elevane held fram med å spørje kvarandre på målspråket til dei har funne mange nok av turistattraksjonane på kartet.

Ressursar

Fransk: http://planparis360.fr/carte/pdf/fr/plan-touristique-paris.pdf
Kinesisk: http://www.chinatourmap.com/shanghai/shanghai-tourist-map.html#.WHjGcU2QxaR
Spansk: http://www.esmadrid.com/sites/default/files/documentos/mapabloc_febrero_2016.pdf
Tysk: http://stadtplanberlin360.de/carte/image/de/stadtrundfahrten-berlin.jpg

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret