Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Ubestemt - bestemt Ubestemt-bestemt_200.jpg
 Arbeidsform Plenum
 Tidsbruk 5-10 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger -

Ubestemt – bestemt

Elevane trener på forskjellen mellom bestemte og ubestemte artiklar på ein aktiviserande måte.

Skritt for skritt

  • Læraren forklarer kva som er forskjellen på bestemt og ubestemt form av substantiv på målspråket, og korleis desse formene skal brukast.
  • Deretter vel læraren eit tema, til dømes klede, gjenstandar i klasserommet, kroppsdelar, uteområdet eller kantina, og ber elevane om å reise seg.
  • Dersom temaet er klesplagg, seier læraren til dømes «genser». Elevane må då skynde seg å ta på genseren til ein annan elev. Den første eleven som klarer det, må no bruke bestemt form av substantivet, «Genseren til …», og føye til eit adjektiv som beskriv genseren (til dømes «Genseren til Mari er blå/stor/fin»).
  • Eleven som var førstemann, skal no velje eit anna ord som dei andre elevane skal prøve seg på.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret