Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Digitale sammensatte tekster


Lærer: Anita Normannsamensatt
Skole: Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim
Lengde: 19.22 min
Last ned infoark

Å kunne bruke digitale verktøy er en av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. Denne filmen viser et lengre undervisningsforløp hvor elevene skal produsere en sammensatt tekst på fransk i Windows Movie Maker. Elevene skal utarbeide manus, sette sammen bilder og lese inn en tekst som passer til bildene.

Temaet for oppgaven er «Mon loisir», «Fritiden min». Som forarbeid til produksjonen lærer elevene nødvendige ord, uttrykk og språklige strukturer relatert til temaet. De forbereder seg også ved å lage spørsmål og intervjue hverandre om hva de gjør i fritiden.

En viktig del av den digitale kompetansen er nettvett. I denne sammenhengen dreier nettvett seg om hva slags bilder og musikk man kan bruke lovlig dersom man skal legge ut produksjonen på Internett. Læreren gir blant annet tips om konkrete nettsteder som tilbyr rettighetsfrie bilder, musikk eller lydsnutter.

Arbeidet med manuset innledes med at læreren gir rammene og setter opp læringsmålene for den sammensatte teksten. Elevene lager utkast til manus i form av et storyboard, og på dette får de muntlig og skriftlig respons fra læreren.

Elevene gis ikke noe kurs i filmredigeringsprogrammet. De får noen praktiske tips, ellers er det mye lær-mensdu- gjør-det. Noen av de mer dataerfarne elevene er utnevnt til superbrukere slik at de kan veilede medelevene sammen med læreren når det er behov for det.

Når elevene har bestemt seg for hvilke bilder som skal være med i den sammensatte teksten, er neste skritt å lese inn kommentarstemmen. Det er viktig å øve på uttale slik at den blir best mulig. Elevene kan for eksempel lese inn teksten sin flere ganger i redigeringsprogrammet, høre gjennom og velge det opptaket de er mest fornøyd med. Elevene kan også velge å legge på lydsnutter eller musikk for å skape mer stemning.

Siste del av undervisningsforløpet er å vise fram de sammensatte tekstene på storskjerm i plenum. Elevene får respons fra hverandre og fra læreren. Helt til slutt skriver elevene en egenvurdering om hva de har lært, og hvordan det var å arbeide med den sammensatte teksten.

Spørsmål til diskusjon
Hva får elevene øvelse i gjennom dette undervisningsopplegget?
Hvordan kan arbeid med digitale sammensatte tekster være en ressurs i fremmedspråkundervisningen?
På hvilke måter kan IKT styrke opplæringen i fremmedspråk?
Hvordan kan man differensiere dette undervisningsopplegget?
Hvordan ville du lagt opp et liknende undervisningsopplegg med egne elever?

Ressurser
Kapittelet «Å være digital i fremmedspråk» i Otnes, Hildegunn (red.) (2009): Å være digital i alle fag. Universitetsforlaget
Digitale fortellinger
Fremmedspråksenteret: IKT veiledning

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret